Valancy 彈力戒指組合
 • Valancy 彈力戒指組合

  RGGS004

  -Original Design-

  【商品敘述】


  天然石 | 紅石榴石

  天然珍珠


  【客製化說明】


  彈力戒指為手工製作,可用自己的戒指測量「內圍」直徑,

  尺寸請參考下方國際戒圍表。

  若需更小或更大的尺寸,也可於商品備註標明。

  NT$ 690
  尺寸
  6
  數量
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合
  Valancy 彈力戒指組合

  推薦商品

  Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...